Prevoz robe

Angažovanje vozila u lokalu (do 10km)

2.000,00 din

(zadržavanje do 3h)

 


Međugradska tura

40 – 45 din

(po pređenom km, u zavisnosti od tipa vozila)

Montaža i demontaža

Montaža nameštaja

10% od maloprodajne vrednosti robe


Demontaža nameštaja

10% od maloprodajne vrednosti robe


Montaža i demontaža nameštaja

15% od maloprodajne vrednosti robe

 

Napomena:

  • u slučaju da ne postoji faktura, za definisanje cene usluge, koristi se aktuelna cena sličnog proizvoda nekog od većih trgovaca nameštajem u Srbiji.

 

Napomena:

  • cena selidbe dobijena kalkulatorom je okvirna cena, konačna cena se definiše izlaskom naše ekipe na teren (izlazak na teren je besplatan).
  • korisnik usluga je u obavezi da sam spakuje lične stvari, aksesoare, posuđe i sl., a ekipa FurnEx-a će sve preseliti na željenu lokaciju.
  • dragocenosti (nakit i sl.) kupca ne mogu da budu predmet selidbe